اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس برگزار شد
1395-02-04
اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس برگزار شد

اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس با رویکرد انرژی و محیط زیست در محل دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر برگزار شد. این رویداد علمی ملی مورد پوشش گسترده خبری خبرگزاری های صداوسیما، مهر، تسنیم، شبستان، خلیج فارس و غیره قرار گرفت.

در پایان این کنفرانس از مقالات برگزیده در دو بخش ارائه شفاهی و پوستر تقدیر بعمل آمد.