راهنمای ثبت نام مالی در کنفرانس
1394-12-11
راهنمای ثبت نام مالی در کنفرانس

متقاضیان شرکت در کنفرانس می توانند پس از عضویت در سایت، نسبت به انجام ثبت نام مالی کنفرانس اقدام فرمایند. برای این منظور لازم است ابتدا بخش راهنمای ثبت نام به دقت مطالعه شود و سپس طبق فایل راهنما مراحل ثبت نام مالی طی شود.

 

تکمیلی: با توجه به مشکلات پیش آمده در سامانه کنفرانس طی چند روز اخیر، و در صورتی که امکان ثبت نام طبق فایل راهنما برای شما مقدور نمی باشد، فیش واریزی خود را به آدرس ایمیل ogpc@pgu.ac.ir ارسال فرمایید. پس از بررسی فیش واریزی، ایمیل تأییدیه برای شما ارسال خواهد شد.