چاپ مقالات برتر در مجله فناوری های نوین در سیستم های انرژی و نشریه تخصصی مهندسی بازرسی فنی
1394-12-01
چاپ مقالات برتر در مجله فناوری های نوین در سیستم های انرژی و نشریه تخصصی مهندسی بازرسی فنی

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند، بر اساس تفاهم نامه امضا شده بین اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس و دو مجله فناوری های نوین در سیستم های انرژی و مهندسی بازرسی فنی مقالات برتر کنفرانس برای چاپ در این دو مجله معرفی خواهند شد.