چاپ مقالات برتر در مجلات Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology و Environmental Studies of Persian Gulf
1394-10-29
چاپ مقالات برتر در مجلات Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology و Environmental Studies of Persian Gulf

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند، طی مکاتبات صورت گرفته با سردبیر محترم مجله Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology و مجله Environmental Studies of Persian Gulf مقرر شد مقالات برتر معرفی شده از طرف کنفرانس در این مجلات به چاپ برسد.