چهارشنبه 01 اردیبهشت 1395 09:30 تا 10:00
دکتر سیدمجتبی صدرعاملی
Production of Transportation Biofuels and Valuable Chemicals from Thermo-chemical Conversion of Renewable Wasted Materials
چهارشنبه 01 اردیبهشت 1395 10:30 تا 11:00
دکتر یدالله سبوحی
سخنرانی کلیدی دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری